Dra. Branislava Susnik y sus contemporáneos – embajadores de la ciencia eslovena en América del Sur

Dra. Branislava Susnik y sus contemporáneos – embajadores de la ciencia eslovena en América del Sur

Dr. Branislava Sušnik in sodobniki – ambasadorji slovenske znanosti v Južni Ameriki
Dr. Branislava Sušnik and Her Contemporaries – Ambassadors of Slovenian Science in South America
© Museo Etnográfico «Dr. Andrés Barbero»
Mednarodna znanstvena konferenca
Conferencia Científica Internacional
International Scientific Conference
Cankarjev dom, Klub CD, Ljubljana, Slovenija
Četrtek, 27. maja 2021 / Jueves, 27 de mayo de 2021 / Thursday, 27 May 2021

PROGRAM / ORDEN DEL DÍA / TIMETABLE

12.45–13.00 Registracija / Inscripción / Registration
13.00–13.10 Uvodni nagovor / Discurso de apertura / Opening speech
Dr. Aleksander Panjek, vodja ciljno raziskovalnega projekta Dr. Branislava Sušnik in sodobniki – ambasadorji slovenske znanosti v Južni Ameriki / director del proyecto de investigación de interés público La Dra. Branislava Susnik y sus contemporáneos – embajadores de la ciencia eslovena en América del Sur / Head of the Targeted Research Project Dr. Branislava Sušnik and Her Contemporaries – Ambassadors of Slovenian Science in South America

1. SEKCIJA / SESIÓN / SESSION

Moderator / Moderadora / Session Chair: dr. Mojca Terčelj
13.10–13.25
dr. Tanja Roženbergar, Fond Branislave Sušnik v Slovenskem etnografskem muzeju
El fondo de Branislava Susnik en el Museo Etnográfico Esloveno
The Branislava Sušnik Collection at the Slovenian Ethnographic Museum
13.25–13.40
Tina Palaić, Interpretacija zunajevropskih etnografskih zbirk – izzivi in priložnosti
Interpretaciones de las colecciones etnográficas extraeuropeas – retos y oportunidades
Interpretation of Non-European Ethnographic Collections – Challenges and Opportunities
13.40–13.55
dr. Barbara Pregelj in Francisco Tomsich, Medijsko večglasje: predstavitev projekta Bivališča Branislave Sušnik / Moradas de Branislava Susnik
Polifonía multimedia: presentación del proyecto Bivališča Branislave Sušnik / Moradas de Branislava Susnik
Media Polyphony: Presentation of the Project Branislava Sušnik’s Dwellings / Moradas de Branislava Susnik
13.55–14.10
dr. Jasmina Markič, O paragvajski španščini
Sobre el español del Paraguay
On Paraguayan Spanish
14.10–14.25 Razprava / Debate / Discussion
14.25–14.35 ODMOR / DESCANSO / BREAK

2. SEKCIJA / SESIÓN / SESSION

Moderator / Moderadora / Session Chair: dr. Tanja Roženbergar
14.35–14.50
dr. Željko Oset, Priložnosti znanstvenic za akademsko kariero na Univerzi v Ljubljani med obema svetovnima vojnama
Las oportunidades de las científicas para desarrollar una carrera académica en la Universidad de Ljubljana entre las dos guerras mundiales
Academic Career Opportunities for Female Scientists at the University of Ljubljana in the Interwar Period
14.50–15.05
dr. Marko Frelih, Priložnosti za srečevanje s tujimi kulturami v Ljubljani pred 2. svetovno vojno
Las oportunidades para el encuentro con las culturas extranjeras en Ljubljana antes de la Seguda Guerra Mundial
Opportunities of Encounters with Foreign Cultures in Ljubljana before World War II
15.05–15.20
dr. Jaka Repič, Podobe o Branislavi Sušnik in vpliv njenih raziskovalnih del v slovenski diaspori
Imágenes de Branislava Susnik y la influencia de sus obras de investigación en la diáspora eslovena
Perceptions about Branislava Sušnik and the Influence of her Research Work on the Slovenian Diaspora
15.20–15.35
Urša Geršak, Vendar pa mora žena vedno živeti za neki cilj … (iz pisma Branislave Sušnik sestri)
A pesar de todo, la mujer debe vivir siempre con un objetivo…
(de una carta de Branislava Susnik a su hermana)
However, a Woman Must Always Have a Purpose in Life…
(from Branislava Sušnik’s letter to her sister)
15.35–15.50 Razprava / Debate / Discussion
15.50–16.20 ODMOR / DESCANSO / BREAK

3. SEKCIJA / SESIÓN / SESSION

Moderator / Moderador / Session Chair: dr. Jaka Repič
16.20–16.35
Adelina Pusineri in Raquel Zalazar, Terenske odprave dr. Branislave Sušnik med ljudstvoma Chiripá – Guaraní (Avá-Guaraní) in Aché-Guayakí (Aché) v Vzhodni pokrajini Paragvaja (1958–1960)
Los viajes de campo de la Dra. Branislava Susnik entre los chiripá-guaraní (avá-guaraní) y a los aché-guayakí (aché) de la Región Oriental del Paraguay (1958-1960)
Dr. Branislava Sušnik’s Field Expeditions to the Peoples of Chiripá-Guaraní (Avá-Guaraní) and Aché-Guayakí (Aché) in the Eastern Region of Paraguay (1958–60)
16.35–16.50
dr. Federico Bossert, Začetki Branislave Sušnik v Ameriki
Los inicios americanos de Branislava Susnik
Branislava Sušnik’s Beginnings in America
16.50–17.05
Gabriela Zuccolillo, Se nadaljuje
Continuará
To Be Continued
17.05–17.20
dr. Irene Mislej, Branislava Sušnik in slovenske Šolske sestre sv. Frančiška Kristusa Kralja v Argentini in Paragvaju
La Dra. Branislava Susnik y las Hermanas Educacionistas Franciscanas de Cristo Rey eslovenas en Argentina y en el Paraguay
Branislava Sušnik and Slovenian School Sisters of St. Francis of Christ the King in Argentina and Paraguay
17.20–17.35 Razprava / Debate / Discussion
17.35–17.50 ODMOR / DESCANSO / BREAK

4. SEKCIJA / SESIÓN / SESSION

Moderator / Moderador / Session Chair: dr. Jernej Mlekuž
17.50–18.05
mag. Marilín Rehenfeldt, Branka Sušnik in temelji paragvajske antropologije
Branka Susnik y los cimientos de la antropología paraguaya
Branka Sušnik and the Foundations of Paraguayan Anthropology
18.05–18.20
dr. Diego Villar, Etnologija Branislave Sušnik
La etnología de Branislava Susnik
The Ethnology of Branislava Sušnik
18.20–18.35
mag. Aleksandra Saksida, Branislava Sušnik med paragvajskimi staroselci
Branislava Susnik entre los indígenas paraguayos
Branislava Sušnik among Paraguayan Indigenous Peoples
18.35–18.50
dr. Mojca Terčelj, Totemizem včeraj in danes: odnos »človek – žival« v luči družbene identitete in sodobnih ekoloških vprašanj
Totemismo ayer y hoy: la relación «ser humano – animal» a la luz de la identidad social y las cuestiones etnológicas contemporáneas
Totemism in the Past and Today: The ‘Human-Animal’ Relationship in the Light of Social Identity and Modern Ecological Issues
18.50–19.05 Razprava / Debate / Discussion
19.05–19.25
Predstavitev in predvajanje filma o Branislavi Sušnik Hiša med vodami režiserke Henrike von Dewitz
Presentación y proyección de la película documental sobre Branislava Susnik Casa entre aguas de la directora Henrike von Dewitz
Presentation and screening of A House In Between Waters, a documentary film about Branislava Sušnik by Henrike von Dewitz
19.25–19.30
Zaključek konference / Clausura / Closing
Tolmačenje bo zagotovljeno. / La traducción simultánea está garantizada. / Interpretation will be provided.
Spletni dogodek / Evento en línea. / Online event
Brezplačni ogled na spletni strani www.cd-cc.si in na družbenih omrežjih Cankarjevega doma. / Asistencia gratuita en la página web www.cd-cc.si y en las redes sociales de Cankarjev dom. / The streaming of the event is free to view on the www.cd-cc.si website and on Cankarjev dom’s social media.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.